Liên kết khách hàng
DQ
DQ
DQ
Nsmv
Hotline
DQ
Video
Quảng cáo
Dq

Bản mã

Báo giá có hiệu lực từ ngày 01/03/2019 đến khi có BG mới
STT Tên sản phẩm, quy cách Đvt Số lượng Đơn giá (Vnđ) Thành tiền (Vnđ) Tiền thuế (10%) Cộng (Vnđ)
1 Thép lập là  1mm- 3mm kg 1         14,200             14,200            1,420                  15,620
2 Thép lập là  4mm- 12mm kg 1         13,800             13,800            1,380                  15,180
3 Thép lập là  14mm- 20mm kg 1         15,000             15,000            1,500                  16,500
4 Thép bản mã 1mm-3mm kg 1         14,200             14,200            1,420                  15,620
5 Thép bản mã 4mm-12mm kg 1         13,800             13,800            1,380                  15,180
6 Thép bản mã 14mm-20mm kg 1         15,000             15,000            1,500                  16,500
7 Thép bản mã >20mm kg 1         15,000             15,000            1,500                  16,500
Xin vui lòng fax hoặc email trực tiếp đến chúng tôi bạn, sẽ có giá tốt nhất!