Liên kết khách hàng
DQ
DQ
DQ
Nsmv
Hotline
DQ
Video
Quảng cáo
Dq

Bản mã

Báo giá có hiệu lực từ ngày 01/07/2016 đến khi có BG mới
STT Tên sản phẩm, quy cách Đvt Số lượng Đơn giá (Vnđ) Thành tiền (Vnđ) Tiền thuế (10%) Cộng (Vnđ)
1 Thép lập là  1mm- 3mm kg 1         13,500             13,500            1,350                  14,850
2 Thép lập là  4mm- 12mm kg 1         11,200             11,200            1,120                  12,320
3 Thép lập là  14mm- 20mm kg 1         12,000             12,000            1,200                  13,200
4 Thép bản mã 1mm-3mm kg 1         13,500             13,500            1,350                  14,850
5 Thép bản mã 4mm-12mm kg 1         11,200             11,200            1,120                  12,320
6 Thép bản mã 14mm-20mm kg 1         12,000             12,000            1,200                  13,200
7 Thép bản mã >20mm kg 1         12,100             12,100            1,210                  13,310
Xin vui lòng fax hoặc email trực tiếp đến chúng tôi bạn, sẽ có giá tốt nhất!