Liên kết khách hàng
DQ
DQ
DQ
Nsmv
Hotline
DQ
Video
Quảng cáo
Dq

Tấm cán nóng

Báo giá có hiệu lực từ ngày 01/03/2019 đến khi có BG mới
STT Tên sản phẩm, quy cách Đvt Số lượng Đơn giá (Vnđ) Thành tiền (Vnđ) Tiền thuế (10%) Cộng (Vnđ)
1 Thép tấm 0.8-1.8lyx1.25x2.5m kg            1.00       13,400             13,400             1,340                14,740
2 Thép tấm 2.0-2.5lyx1.25x2.5m kg            1.00       13,200             13,200             1,320                14,520
3 Thép tấm 3ly x 1.5x6m kg        211.95       13,000        2,755,350         275,535           3,030,885
4 Thép tấm 4ly x 1.5x6m kg        282.60       13,000        3,673,800         367,380           4,041,180
5 Thép tấm 5ly x 1.5x6m kg        353.25       13,000        4,592,250         459,225           5,051,475
6 Thép tấm 6ly x 1.5x6m kg        423.90       13,000        5,510,700         551,070           6,061,770
7 Thép tấm 8ly x 1.5x6m kg        565.20       13,200        7,460,640         746,064           8,206,704
8 Thép tấm 10ly x 1.5x6m kg        706.50       13,200        9,325,800         932,580         10,258,380
9 Thép tấm 12ly x 1.5x6m kg        847.80       13,200      11,190,960      1,119,096         12,310,056
10 Thép tấm 14ly x 1.5x6m kg        989.10       13,400      13,253,940      1,325,394         14,579,334
11 Thép tấm 16ly x 1.5x6m kg     1,130.40       13,400      15,147,360      1,514,736         16,662,096
12 Thép tấm 18ly x 1.5x6m kg     1,271.70       14,000      17,803,800      1,780,380         19,584,180
13 Thép tấm 20ly x2.0x6m kg     1,884.00       14,000      26,376,000      2,637,600         29,013,600
14 Thép tấm 22ly x2.0x6m kg     2,072.40       14,000      29,013,600      2,901,360         31,914,960
15 Thép tấm 25ly x2.0x6m kg     2,355.00       14,200      33,441,000      3,344,100         36,785,100
Xin vui lòng fax hoặc email trực tiếp đến chúng tôi bạn, sẽ có giá tốt nhất!