Liên kết khách hàng
DQ
DQ
DQ
Nsmv
Hotline
DQ
Video
Quảng cáo
Dq

Tấm cán nóng

Báo giá có hiệu lực từ ngày 01/07/2016 đến khi có BG mới
STT Tên sản phẩm, quy cách Đvt Số lượng Đơn giá (Vnđ) Thành tiền (Vnđ) Tiền thuế (10%) Cộng (Vnđ)
1 Thép tấm 0.8-1.8lyx1.25x2.5m kg            1.00       13,000             13,000             1,300                14,300
2 Thép tấm 2.0-2.5lyx1.25x2.5m kg            1.00       11,000             11,000             1,100                12,100
3 Thép tấm 3ly x 1.5x6m kg        211.95         8,182        1,734,175         173,417           1,907,592
4 Thép tấm 4ly x 1.5x6m kg        282.60         8,182        2,312,233         231,223           2,543,457
5 Thép tấm 5ly x 1.5x6m kg        353.25         8,182        2,890,292         289,029           3,179,321
6 Thép tấm 6ly x 1.5x6m kg        423.90         8,182        3,468,350         346,835           3,815,185
7 Thép tấm 8ly x 1.5x6m kg        565.20         8,182        4,624,466         462,447           5,086,913
8 Thép tấm 10ly x 1.5x6m kg        706.50         8,182        5,780,583         578,058           6,358,641
9 Thép tấm 12ly x 1.5x6m kg        847.80         8,182        6,936,700         693,670           7,630,370
10 Thép tấm 14ly x 1.5x6m kg        989.10         8,364        8,272,832         827,283           9,100,116
11 Thép tấm 16ly x 1.5x6m kg     1,130.40         9,200      10,399,680      1,039,968         11,439,648
12 Thép tấm 18ly x 1.5x6m kg     1,271.70         9,200      11,699,640      1,169,964         12,869,604
13 Thép tấm 20ly x2.0x6m kg     1,884.00         9,200      17,332,800      1,733,280         19,066,080
14 Thép tấm 22ly x2.0x6m kg     2,072.40         9,200      19,066,080      1,906,608         20,972,688
15 Thép tấm 25ly x2.0x6m kg     2,355.00         9,200      21,666,000      2,166,600         23,832,600
Xin vui lòng fax hoặc email trực tiếp đến chúng tôi bạn, sẽ có giá tốt nhất!