Liên kết khách hàng
DQ
DQ
DQ
Ống Thép Hòa PHát
Hotline
DQ
Video
Quảng cáo

Tấm cán nóng

Báo giá có hiệu lực từ ngày 01/06/2020 đến khi có BG mới
STT Tên sản phẩm, quy cách Đvt Số lượng Đơn giá (Vnđ) Thành tiền (Vnđ) Tiền thuế (10%) Cộng (Vnđ)
1 Thép tấm 0.8-1.8lyx1.25x2.5m kg            1.00       14,000             14,000             1,400                15,400
2 Thép tấm 2.0-2.5lyx1.25x2.5m kg            1.00       11,800             11,800             1,180                12,980
3 Thép tấm 3ly x 1.5x6m kg            1.00       11,500             11,500             1,150                12,650
4 Thép tấm 4ly x 1.5x6m kg            1.00       11,500             11,500             1,150                12,650
5 Thép tấm 5ly x 1.5x6m kg            1.00       11,300             11,300             1,130                12,430
6 Thép tấm 6ly x 1.5x6m kg            1.00       11,300             11,300             1,130                12,430
7 Thép tấm 8ly x 1.5x6m kg            1.00       11,300             11,300             1,130                12,430
8 Thép tấm 10ly x 1.5x6m kg            1.00       11,300             11,300             1,130                12,430
9 Thép tấm 12ly x 1.5x6m kg            1.00       11,300             11,300             1,130                12,430
10 Thép tấm 14ly x 1.5x6m kg            1.00       11,600             11,600             1,160                12,760
11 Thép tấm 16ly x 1.5x6m kg            1.00       12,000             12,000             1,200                13,200
12 Thép tấm 18ly x 1.5x6m kg            1.00       12,000             12,000             1,200                13,200
13 Thép tấm 20ly x2.0x6m kg            1.00       12,000             12,000             1,200                13,200
14 Thép tấm 22ly x2.0x6m kg            1.00       12,000             12,000             1,200                13,200
15 Thép tấm 25ly x2.0x6m kg            1.00       12,000             12,000             1,200                13,200
Xin vui lòng fax hoặc email trực tiếp đến chúng tôi bạn, sẽ có giá tốt nhất!