Liên kết khách hàng
DQ
DQ
DQ
Nsmv
Hotline
DQ
Video
Quảng cáo
Dq

Thép cuộn cán nóng

Báo giá có hiệu lực từ ngày 01/03/2019 đến khi có BG mới
STT Tên sản phẩm, quy cách Đvt Số lượng Đơn giá (Vnđ) Thành tiền (Vnđ) Tiền thuế (10%) Cộng (Vnđ)
1 Thép cuộn 0.8-1.8lyx1.25 kg            1.00       14,000             14,000             1,400                15,400
2 Thép cuộn 2.0-2.5lyx1.25 kg            1.00       13,500             13,500             1,350                14,850
3 Thép cuộn 3ly x 1.5 kg        211.95       13,000        2,755,350         275,535           3,030,885
4 Thép cuộn 4ly-8ly x 1.5 kg        282.60       13,000        3,673,800         367,380           4,041,180
5 Thép cuộn 10ly-12ly x 1.5-2m kg        353.25       13,000        4,592,250         459,225           5,051,475
6 Thép cuộn 14-20ly x 1.5-2.0 kg        989.10       13,400      13,253,940      1,325,394         14,579,334
Xin vui lòng fax hoặc email trực tiếp đến chúng tôi bạn, sẽ có giá tốt nhất!