Liên kết khách hàng
DQ
DQ
DQ
Nsmv
Hotline
DQ
Video
Quảng cáo
Dq

Thép H

Báo giá có hiệu lực từ ngày 01/07/2016 đến khi có BG mới
STT Tên sản phẩm, quy cách Đvt (Kg/cây) Số lượng Đơn giá (Vnđ) Thành tiền (Vnđ) Tiền thuế (10%) Cộng (Vnđ)
1 Thép H 100 x 100 x 6 x 8 x12m kg 206.4         9,364       1,932,730           193,273           2,126,003
2 Thép H 125 x 125 x 6.5 x 9 x12m kg 285.6         9,364       2,674,358           267,436           2,941,794
3 Thép H 150 x 150 x 7 x 10 x12m kg 378         9,364       3,539,592           353,959           3,893,551
4 Thép H 175 x 175 x 7.5 x 11 x12m kg 484.8         9,364       4,539,667           453,967           4,993,634
5 Thép H 200 x 200 x 8 x 12 x12m kg 598.8         9,364       5,607,163           560,716           6,167,880
6 Thép H 250 x 250 x 9 x 14 x12m kg 868.8         9,364       8,135,443           813,544           8,948,988
7 Thép H 300 x 300 x 10 x 15 x12m kg 1128         9,364     10,562,592       1,056,259         11,618,851
8 Thép H 350 x 350 x 12 x 19 x12m kg 1644         9,364     15,394,416       1,539,442         16,933,858
9 Thép H 400 x 400 x 13 x 21 x12m kg 2064         9,364     19,327,296       1,932,730         21,260,026
Xin vui lòng fax hoặc email trực tiếp đến chúng tôi bạn, sẽ có giá tốt nhất!