Liên kết khách hàng
DQ
DQ
DQ
Nsmv
Hotline
DQ
Video
Quảng cáo
Dq

Thép H

Báo giá có hiệu lực từ ngày 01/03/2019 đến khi có BG mới
STT Tên sản phẩm, quy cách Đvt (Kg/cây) Số lượng Đơn giá (Vnđ) Thành tiền (Vnđ) Tiền thuế (10%) Cộng (Vnđ)
1 Thép H 100 x 100 x 6 x 8 x12m kg 206.4      15,200       3,137,280           313,728           3,451,008
2 Thép H 125 x 125 x 6.5 x 9 x12m kg 285.6      15,200       4,341,120           434,112           4,775,232
3 Thép H 150 x 150 x 7 x 10 x12m kg 378      15,200       5,745,600           574,560           6,320,160
4 Thép H 175 x 175 x 7.5 x 11 x12m kg 484.8      15,200       7,368,960           736,896           8,105,856
5 Thép H 200 x 200 x 8 x 12 x12m kg 598.8      15,200       9,101,760           910,176         10,011,936
6 Thép H 250 x 250 x 9 x 14 x12m kg 868.8      15,200     13,205,760       1,320,576         14,526,336
7 Thép H 300 x 300 x 10 x 15 x12m kg 1128      15,200     17,145,600       1,714,560         18,860,160
8 Thép H 350 x 350 x 12 x 19 x12m kg 1644      15,500     25,482,000       2,548,200         28,030,200
9 Thép H 400 x 400 x 13 x 21 x12m kg 2064      15,500     31,992,000       3,199,200         35,191,200
Xin vui lòng fax hoặc email trực tiếp đến chúng tôi bạn, sẽ có giá tốt nhất!