Liên kết khách hàng
DQ
DQ
DQ
Nsmv
Hotline
DQ
Video
Quảng cáo
Dq

Thép L

Báo giá có hiệu lực từ ngày 01/03/2019 đến khi có BG mới
STT Tên sản phẩm, quy cách Đvt (Kg/cây) Số lượng Đơn giá (Vnđ) Thành tiền (Vnđ) Tiền thuế (10%) Cộng (Vnđ)
1 Thép V30x30x6m kg 1      14,500             14,500            1,450                 15,950
2 Thép V40x40x6m kg 1      14,300             14,300            1,430                 15,730
3 Thép V50x50x6m kg 1      13,500             13,500            1,350                 14,850
4 Thép V63x63x6m kg 1      13,500             13,500            1,350                 14,850
5 Thép V70x70x6m kg 1      14,000             14,000            1,400                 15,400
6 Thép V75x75x6m kg 1      14,000             14,000            1,400                 15,400
7 Thép V80x80x6m kg 1      14,100             14,100            1,410                 15,510
8 Thép V90x90x6m kg 1      15,000             15,000            1,500                 16,500
9 Thép V100x100x6m kg 1      15,500             15,500            1,550                 17,050
10 Thép V100x100x12m kg 1      15,500             15,500            1,550                 17,050
11 Thép V120x120x6m kg 1      15,500             15,500            1,550                 17,050
12 Thép V120x120x12m kg 1      15,500             15,500            1,550                 17,050
13 Thép V125x125x6m kg 1      16,000             16,000            1,600                 17,600
14 Thép V125x125x12m kg 1      16,000             16,000            1,600                 17,600
15 Thép V150x150x12m kg 1      17,000             17,000            1,700                 18,700
16 Thép V175x175x12m kg 1      17,000             17,000            1,700                 18,700
17 Thép V200x200x12m kg 1      17,000             17,000            1,700                 18,700
18 Thép V250x250x12m kg 1      17,000             17,000            1,700                 18,700
Xin vui lòng fax hoặc email trực tiếp đến chúng tôi bạn, sẽ có giá tốt nhất!