Liên kết khách hàng
DQ
DQ
DQ
Ống Thép Hòa PHát
Hotline
DQ
DQ
Video
Quảng cáo
Dq

Thép tấm, cuộn cán nguội

Báo giá có hiệu lực từ ngày 01/06/2020 đến khi có BG mới
STT Tên sản phẩm, quy cách Đvt Số lượng Đơn giá (Vnđ) Thành tiền (Vnđ) Tiền thuế (10%) Cộng (Vnđ)
1 Thép tấm CR: 0.3x1220mmx dài kg            1.00       15,500             15,500             1,550                17,050
2 Thép tấm CR: 0.4x1220mmx dài kg            1.00       15,500             15,500             1,550                17,050
3 Thép tấm CR: 0.5x1220mmx dài kg            1.00       15,500             15,500             1,550                17,050
4 Thép tấm CR: 0.6x1220mmx dài kg            1.00       15,000             15,000             1,500                16,500
5 Thép tấm CR: 0.8x1220mmx dài kg            1.00       14,000             14,000             1,400                15,400
6 Thép tấm CR: 1.0x1220mmx dài kg            1.00       13,500             13,500             1,350                14,850
7 Thép tấm CR: 1.1x1220mmx dài kg            1.00       13,500             13,500             1,350                14,850
8 Thép tấm CR: 1.2x1220mmx dài kg            1.00       13,500             13,500             1,350                14,850
9 Thép tấm CR: 1.4x1220mmx dài kg            1.00       13,500             13,500             1,350                14,850
10 Thép tấm CR: 1.5x1220mmx dài kg            1.00       13,500             13,500             1,350                14,850
11 Thép tấm CR: 1.8x1220mmx dài kg            1.00       13,500             13,500             1,350                14,850
12 Thép tấm CR: 2.0x1220mmx dài kg            1.00       13,500             13,500             1,350                14,850
13 Thép tấm CR: 2.3x1220mmx dài kg            1.00       13,600             13,600             1,360                14,960
14 Thép tấm CR: 2.5x1220mmx dài kg            1.00       13,600             13,600             1,360                14,960
15 Thép tấm CR: 3.0x1220mmx dài kg            1.00       13,600             13,600             1,360                14,960
Xin vui lòng fax hoặc email trực tiếp đến chúng tôi bạn, sẽ có giá tốt nhất!