Liên kết khách hàng
DQ
DQ
DQ
Nsmv
Hotline
DQ
Video
Quảng cáo
Dq

Thép tấm Q 345

Báo giá có hiệu lực từ ngày 01/07/2016 đến khi có BG mới
STT Tên sản phẩm, quy cách Đvt Số lượng Đơn giá (Vnđ) Thành tiền (Vnđ) Tiền thuế (10%) Cộng (Vnđ)
1 Thép tấm Q345 3ly x 1.5x6m kg 211.95     9,364      1,984,700         198,470      2,183,170
2 Thép tấm Q345 4ly x 1.5x6m kg 282.6     9,364      2,646,266         264,627      2,910,893
3 Thép tấm Q345 5ly x 1.5x6m kg 353.25     9,364      3,307,833         330,783      3,638,616
4 Thép tấm Q345 6ly x 1.5x6m kg 423.9     9,364      3,969,400         396,940      4,366,340
5 Thép tấm Q345 8ly x 1.5x6m kg 565.2     9,364      5,292,533         529,253      5,821,786
6 Thép tấm Q345 10ly x 1.5x6m kg 706.5     9,364      6,615,666         661,567      7,277,233
7 Thép tấm Q345 12ly x 1.5x6m kg 847.8     9,364      7,938,799         793,880      8,732,679
8 Thép tấm Q345 14ly x 1.5x6m kg 989.1     9,364      9,261,932         926,193    10,188,126
9 Thép tấm Q345 16ly x 1.5x6m kg 1130.4     9,364    10,585,066      1,058,507    11,643,572
10 Thép tấm Q345 18ly x 1.5x6m kg 1271.7     9,818    12,485,551      1,248,555    13,734,106
11 Thép tấm Q345 20ly x2.0x6m kg 1884     9,818    18,497,112      1,849,711    20,346,823
12 Thép tấm Q345 22ly x2.0x6m kg 2072.4     9,818    20,346,823      2,034,682    22,381,506
13 Thép tấm Q345 25ly x2.0x6m kg 2355     9,818    23,121,390      2,312,139    25,433,529
Xin vui lòng fax hoặc email trực tiếp đến chúng tôi bạn, sẽ có giá tốt nhất!