Liên kết khách hàng
DQ
DQ
DQ
Ống Thép Hòa PHát
Hotline
DQ
Video
Quảng cáo

Thép chế tạo S45C

Báo giá có hiệu lực từ ngày 25/10/2019 đến khi có BG mới
STT Tên sản phẩm, quy cách Đvt Số lượng Đơn giá (Vnđ) Thành tiền (Vnđ) Tiền thuế (10%) Cộng (Vnđ)
1 Thép tròn chế tạo S45c kg 1         14,500             14,500            1,450                  15,950
2 Thép tấm chế tạo S45c kg 1         14,500             14,500            1,450                  15,950
Xin vui lòng fax hoặc email trực tiếp đến chúng tôi bạn, sẽ có giá tốt nhất!