Liên kết khách hàng
DQ
DQ
DQ
Nsmv
Hotline
DQ
Video
Quảng cáo
Dq

Thép chế tạo S45C

Báo giá có hiệu lực từ ngày 01/07/2016 đến khi có BG mới
STT Tên sản phẩm, quy cách Đvt Số lượng Đơn giá (Vnđ) Thành tiền (Vnđ) Tiền thuế (10%) Cộng (Vnđ)
1 Thép tròn chế tạo S45c kg 1         10,000             10,000            1,000                  11,000
2 Thép tấm chế tạo S45c kg 1         10,000             10,000            1,000                  11,000
Xin vui lòng fax hoặc email trực tiếp đến chúng tôi bạn, sẽ có giá tốt nhất!