Liên kết khách hàng
DQ
DQ
DQ
Nsmv
Hotline
DQ
Video
Quảng cáo
Dq

Thép ống đen

Báo giá có hiệu lực từ ngày 01/07/2016 đến khi có BG mới
STT Tên sản phẩm, quy cách Đvt (Kg/cây) Số lượng Đơn giá (Vnđ) Thành tiền (Vnđ) Tiền thuế (10%) Cộng (Vnđ)
1 Ống thép hàn đen Ø12.7-26.7 dày 0.7-1.1ly kg 1      11,200      11,200         1,120      12,320
2 Ống thép hàn đen Ø12.7-26.7 dày 1.1-1.8ly kg 1      10,900      10,900         1,090      11,990
3 Ống thép hàn đen Ø12.7-26.7 dày 2.0-2.5ly kg 1      10,630      10,630         1,063      11,693
4 Ống thép hàn đen Ø31.8-60 dày 0.9-2.0ly kg 1      10,630      10,630         1,063      11,693
6 Ống thép hàn đen Ø31.8-60 dày 2.2-4.0ly kg 1      10,630      10,630         1,063      11,693
7 Ống thép hàn đen Ø76-114 dày 1.5-4.0ly kg 1      10,630      10,630         1,063      11,693
8 Ống thép hàn đen Ø141-219 dày 1.5-4.0ly kg 1      10,630      10,630         1,063      11,693
Xin vui lòng fax hoặc email trực tiếp đến chúng tôi bạn, sẽ có giá tốt nhất!