Liên kết khách hàng
DQ
DQ
DQ
Ống Thép Hòa PHát
Hotline
DQ
Video
Quảng cáo

Thép cuộn mạ kẽm

Báo giá có hiệu lực từ ngày 25/10/2019 đến khi có BG mới
STT Tên sản phẩm, quy cách Đvt Số lượng Đơn giá (Vnđ) Thành tiền (Vnđ) Tiền thuế (10%) Cộng (Vnđ)
1 Thép cuộn mạ kẽm Trung Quốc kg            1.00       14,600             15,000             1,500                16,500
2 Thép cuộn mạ kẽmTVP size 1200 kg            1.00       15,500             15,900             1,590                17,490
3 Thép cuộn mạ kẽm Hòa PHát khổ nhỏ kg            1.00       15,000             15,000             1,500                16,500
4 Thép cuộn mạ kẽm Hòa PHát khổ 1200 kg            1.00       16,100             16,100             1,610                17,710
5 Thép cuộn mạ kẽm Chính Đại kg            1.00       15,100             15,000             1,500                16,500
6 Thép cuộn mạ kẽm Minh Ngọc kg            1.00       15,100             15,000             1,500                16,500
7 Thép băng mạ kẽm Hòa Phát kg            1.00       15,500             15,200             1,520                16,720
Xin vui lòng fax hoặc email trực tiếp đến chúng tôi bạn, sẽ có giá tốt nhất!