Liên kết khách hàng
DQ
DQ
DQ
Nsmv
Hotline
DQ
Video
Quảng cáo
Dq

Thép cuộn mạ kẽm

Báo giá có hiệu lực từ ngày 01/03/2019 đến khi có BG mới
STT Tên sản phẩm, quy cách Đvt Số lượng Đơn giá (Vnđ) Thành tiền (Vnđ) Tiền thuế (10%) Cộng (Vnđ)
1 Thép cuộn mạ kẽm Trung Quốc kg            1.00       14,600             14,600             1,460                16,060
2 Thép cuộn mạ kẽmTVP kg            1.00       15,500             15,500             1,550                17,050
3 Thép cuộn mạ kẽm Hòa PHát kg            1.00       15,000             15,000             1,500                16,500
4 Thép cuộn mạ kẽm Chính Đại kg            1.00       15,100             15,100             1,510                16,610
5 Thép cuộn mạ kẽm Minh Ngọc kg            1.00       15,100             15,100             1,510                16,610
6 Thép băng mạ kẽm Hòa Phát kg            1.00       15,500             15,500             1,550                17,050
Xin vui lòng fax hoặc email trực tiếp đến chúng tôi bạn, sẽ có giá tốt nhất!