Liên kết khách hàng
DQ
DQ
DQ
Ống Thép Hòa PHát
Hotline
DQ
Video
Quảng cáo

Thép tấm nhám

Báo giá có hiệu lực từ ngày 25/10/2019 đến khi có BG mới
STT Tên sản phẩm, quy cách Đvt Số lượng Đơn giá (Vnđ) Thành tiền (Vnđ) Tiền thuế (10%) Cộng (Vnđ)
1 Thép tấm nhám 2.0-2.5lyx1.25x2.5m kg 1     13,000            13,000              1,300            14,300
2 Thép tấm nhám 3ly x 1.5x6m kg 239.4     11,000       2,633,400          263,340       2,896,740
3 Thép tấm nhám 4ly x 1.5x6m kg 309.6     11,000       3,405,600          340,560       3,746,160
4 Thép tấm nhám 5ly x 1.5x6m kg 380.7     11,000       4,187,700          418,770       4,606,470
5 Thép tấm nhám 6ly x 1.5x6m kg 450.9     11,000       4,959,900          495,990       5,455,890
6 Thép tấm nhám 8ly x 1.5x6m kg 593     12,000       7,116,000          711,600       7,827,600
7 Thép tấm nhám 10ly x 1.5x6m kg 733.5     13,000       9,535,500          953,550     10,489,050
8 Thép tấm nhám 12ly x 1.5x6m kg 874.8     14,000     12,247,200       1,224,720     13,471,920
               
Xin vui lòng fax hoặc email trực tiếp đến chúng tôi bạn, sẽ có giá tốt nhất!