Liên kết khách hàng
DQ
DQ
DQ
Nsmv
Hotline
DQ
Video
Quảng cáo
Dq

Thép tấm nhám

Báo giá có hiệu lực từ ngày 01/03/2019 đến khi có BG mới
STT Tên sản phẩm, quy cách Đvt Số lượng Đơn giá (Vnđ) Thành tiền (Vnđ) Tiền thuế (10%) Cộng (Vnđ)
1 Thép tấm nhám 2.0-2.5lyx1.25x2.5m kg 1     13,000            13,000              1,300            14,300
2 Thép tấm nhám 3ly x 1.5x6m kg 239.4     13,000       3,112,200          311,220       3,423,420
3 Thép tấm nhám 4ly x 1.5x6m kg 309.6     12,900       3,993,840          399,384       4,393,224
4 Thép tấm nhám 5ly x 1.5x6m kg 380.7     12,900       4,911,030          491,103       5,402,133
5 Thép tấm nhám 6ly x 1.5x6m kg 450.9     13,000       5,861,700          586,170       6,447,870
6 Thép tấm nhám 8ly x 1.5x6m kg 593     14,000       8,302,000          830,200       9,132,200
7 Thép tấm nhám 10ly x 1.5x6m kg 733.5     14,000     10,269,000       1,026,900     11,295,900
8 Thép tấm nhám 12ly x 1.5x6m kg 874.8     14,500     12,684,600       1,268,460     13,953,060
               
Xin vui lòng fax hoặc email trực tiếp đến chúng tôi bạn, sẽ có giá tốt nhất!