Liên kết khách hàng
DQ
DQ
DQ
Nsmv
Hotline
DQ
Video
Quảng cáo
Dq

Thép hộp đen

Báo giá có hiệu lực từ ngày 01/03/2019 đến khi có BG mới
STT Tên sản phẩm, quy cách Đvt (Kg/cây) Số lượng Đơn giá (Vnđ) Thành tiền (Vnđ) Tiền thuế (10%) Cộng (Vnđ)
1 Thép hộp hàn đen 12x12-40x40 dày 0.7-1.1ly kg 1      16,300      16,300         1,630      17,930
2 Thép hộp hàn đen 12x12-40x40 dày 1.1-1.8ly kg 1      15,300      15,300         1,530      16,830
3 Thép hộp hàn đen 12x12-40x40 dày 2.0-2.5ly kg 1      14,900      14,900         1,490      16,390
4 Thép hộp hàn đen 30x60-90x90 dày 1.1-2.0ly kg 1      14,900      14,900         1,490      16,390
6 Thép hộp hàn đen 30x60-90x90 dày 2.2-4.0ly kg 1      14,700      14,700         1,470      16,170
7 Thép hộp hàn đen 60x120-200x200 dày 1.5-4.0ly kg 1      15,700      15,700         1,570      17,270
Xin vui lòng fax hoặc email trực tiếp đến chúng tôi bạn, sẽ có giá tốt nhất!