Liên kết khách hàng
DQ
DQ
DQ
Nsmv
Hotline
DQ
Video
Quảng cáo
Dq

Thép U

Báo giá có hiệu lực từ ngày 01/03/2019 đến khi có BG mới
STT Tên sản phẩm, quy cách Đvt (Kg/cây) Số lượng Đơn giá (Vnđ) Thành tiền (Vnđ) Tiền thuế (10%) Cộng (Vnđ)
1 Thép U50x6m kg 29      15,500          449,500          44,950              494,450
2 Thép U 65x6m kg 35.4      15,500          548,700          54,870              603,570
3 Thép U 80 x6m kg 42.3      15,200          642,960          64,296              707,256
4 Thép U 100x46x4,5 x6m  kg 51.6      15,200          784,320          78,432              862,752
5 Thép U120x52x4,8 x6m kg 62.4      15,200          948,480          94,848           1,043,328
6 U140x58x4.9 x6m kg 73.8      15,500       1,143,900        114,390           1,258,290
7 U150x75x6,5x10 x12m  kg 223.2      15,500       3,459,600        345,960           3,805,560
8 U 160 x 64 x 5 x 8,4x6m kg 85.2      15,500       1,320,600        132,060           1,452,660
9 U 180 x74 x 5.1 x12m kg 208.8      15,500       3,236,400        323,640           3,560,040
10 U 200 x 73 x 7 x 12m kg 220.8      15,500       3,422,400        342,240           3,764,640
11 U240 x 90 x 5,6 x 12m kg 288      16,500       4,752,000        475,200           5,227,200
12 U250 x 78 x 7 China kg 415.2      16,500       6,850,800        685,080           7,535,880
13 U 270 x 95 x 6 x 12m  kg 332.4      16,500       5,484,600        548,460           6,033,060
14 U 300 x 85 x 7 x 12m  kg 457.2      17,000       7,772,400        777,240           8,549,640
15 U360 x 96 x 9 x 12m kg 576      17,000       9,792,000        979,200        10,771,200
16 U400 x 100 x 10,5 x 12m kg 708      17,000    12,036,000    1,203,600        13,239,600
Xin vui lòng fax hoặc email trực tiếp đến chúng tôi bạn, sẽ có giá tốt nhất!