Liên kết khách hàng
DQ
DQ
DQ
Nsmv
Hotline
DQ
Video
Quảng cáo
Dq

Thép ống đúc

Báo giá có hiệu lực từ ngày 01/03/2019 đến khi có BG mới
STT Tên sản phẩm, quy cách Đvt (Kg/cây) Số lượng Đơn giá (Vnđ) Thành tiền (Vnđ) Tiền thuế (10%) Cộng (Vnđ)
1 Thép ống đúc Ø 21.1-42.2 dày 2.9-5lyx6m kg 1      19,300             19,300            1,930                 21,230
2 Thép ống đúc Ø 21.1-42.2 dày 6-13lyx6m kg 1      19,300             19,300            1,930                 21,230
3 Thép ống đúc Ø 48.1-114 dày 3.5-8lyx6m kg 1      19,300             19,300            1,930                 21,230
4 Thép ống đúc Ø 48.1-114 dày 9-13lyx6m kg 1      19,300             19,300            1,930                 21,230
6 Thép ống đúc Ø 141-219 dày 4.78-18lyx6m kg 1      19,300             19,300            1,930                 21,230
7 Thép ống đúc Ø 273-355 dày 6.53-35lyx6m kg 1      19,300             19,300            1,930                 21,230
8 Thép ống đúc Ø 406-610 dày 6.53-40lyx6m kg 1      19,300             19,300            1,930                 21,230
9 Thép ống đúc trên Ø 610  kg 1      19,300             19,300            1,930                 21,230
Xin vui lòng fax hoặc email trực tiếp đến chúng tôi bạn, sẽ có giá tốt nhất!