Liên kết khách hàng
DQ
DQ
DQ
Nsmv
Hotline
DQ
Video
Quảng cáo
Dq

Thép I

Báo giá có hiệu lực từ ngày 01/07/2016 đến khi có BG mới
STT Tên sản phẩm, quy cách Đvt (Kg/cây) Số lượng Đơn giá (Vnđ) Thành tiền (Vnđ) Tiền thuế (10%) Cộng (Vnđ)
1 Thép I 100 x 55 x 4.5 x 7.2x6m  kg 56       9,273         519,288           51,929           571,217
2 Thép I 120 x 64 x 4.8 x 7.3x6m  kg 69       9,273         639,837           63,984           703,821
3 Thép I150 x 75 x 5 x 7 x12m kg 168       9,273      1,557,864         155,786       1,713,650
4 Thép I194 x 150 x 6 x 9x12m kg 367.2       9,273      3,405,046         340,505       3,745,550
5 Thép I198 x 99 x 4,5 x 7 x12m kg 218.4       9,273      2,025,223         202,522       2,227,746
6 Thép I200 x 100 x 5.5 x 8x12m kg 260.4       9,273      2,414,689         241,469       2,656,158
7 Thép I250 x 125 x 6 x 9 x12m kg 355.2       9,273      3,293,770         329,377       3,623,147
8 Thép I248 x 124 x 5 x 8 x12m kg 308.4       9,273      2,859,793         285,979       3,145,773
9 Thép I298 x 149 x 5.5 x 8 x12m kg 384       9,273      3,560,832         356,083       3,916,915
10 Thép I300 x 150 x 6.5 x 9 x12m kg 440.4       9,636      4,243,694         424,369       4,668,064
11 Thép I346 x 174 x 6 x 9 x12m kg 496.8       9,636      4,787,165         478,716       5,265,881
12 Thép I350 x 175 x 7 x 11 x12m kg 598.8       9,636      5,770,037         577,004       6,347,040
13 Thép I396 x 199 x 7 x 11 12m kg 679.2       9,636      6,544,771         654,477       7,199,248
14 Thép I400 x 200 x 8 x 13 x12m kg 792    10,000      7,920,000         792,000       8,712,000
15 Thép I450 x 200 x 9 x14 x12m kg 912    10,000      9,120,000         912,000     10,032,000
16 Thép I496 x 199 x 9 x 14 x12m kg 954    10,000      9,540,000         954,000     10,494,000
17 Thép I500 x 200 x 10 x 16 x12m kg 1075    10,000   10,750,000     1,075,000     11,825,000
18 Thép I596 x 199 x 10 x 15 x12m kg 1135    10,000   11,350,000     1,135,000     12,485,000
19 Thép I600 x 200 x 11 x 17 x12m kg 1272    10,000   12,720,000     1,272,000     13,992,000
20 Thép I700 x 300 x 13 x 24 x12m kg 2220    10,000   22,200,000     2,220,000     24,420,000
21 Thép I côn I300 x150 x10x16x12m kg 786    22,727   17,863,422     1,786,342     19,649,764
22 Thép I côn I250 x 125 x 7.5 x 12.5x12m kg 457.2    22,727   10,390,784     1,039,078     11,429,863
23 Thép I côn I250 x 116 x 8 x 12 x 12m kg 457.2    22,727   10,390,784     1,039,078     11,429,863
24 Thép I côn I 200x102x9x11,4x9m kg 297    22,727      6,749,919         674,992       7,424,911
25 Thép I côn I200x100x7x10x12m kg 312    22,727      7,090,824         709,082       7,799,906
26 Thép I côn I400x150x10x18x12m kg 864    22,727   19,636,128     1,963,613     21,599,741
Xin vui lòng fax hoặc email trực tiếp đến chúng tôi bạn, sẽ có giá tốt nhất!