Liên kết khách hàng
DQ
DQ
DQ
Ống Thép Hòa PHát
Hotline
DQ
Video
Quảng cáo

Thép I

Báo giá có hiệu lực từ ngày 01/06/2020 đến khi có BG mới
STT Tên sản phẩm, quy cách Đvt (Kg/cây) Số lượng Đơn giá (Vnđ) Thành tiền (Vnđ) Tiền thuế (10%) Cộng (Vnđ)
1 Thép I 100 x 55 x 4.5 x 7.2x6m  kg 56    14,000         784,000           78,400           862,400
2 Thép I 120 x 64 x 4.8 x 7.3x6m  kg 69    14,000         966,000           96,600       1,062,600
3 Thép I150 x 75 x 5 x 7 x12m kg 168    13,200      2,217,600         221,760       2,439,360
4 Thép I194 x 150 x 6 x 9x12m kg 367.2    13,200      4,847,040         484,704       5,331,744
5 Thép I198 x 99 x 4,5 x 7 x12m kg 218.4    13,200      2,882,880         288,288       3,171,168
6 Thép I200 x 100 x 5.5 x 8x12m kg 260.4    13,200      3,437,280         343,728       3,781,008
7 Thép I250 x 125 x 6 x 9 x12m kg 355.2    13,200      4,688,640         468,864       5,157,504
8 Thép I248 x 124 x 5 x 8 x12m kg 308.4    13,200      4,070,880         407,088       4,477,968
9 Thép I298 x 149 x 5.5 x 8 x12m kg 384    13,200      5,068,800         506,880       5,575,680
10 Thép I300 x 150 x 6.5 x 9 x12m kg 440.4    13,200      5,813,280         581,328       6,394,608
11 Thép I346 x 174 x 6 x 9 x12m kg 496.8    13,500      6,706,800         670,680       7,377,480
12 Thép I350 x 175 x 7 x 11 x12m kg 598.8    13,500      8,083,800         808,380       8,892,180
13 Thép I396 x 199 x 7 x 11 12m kg 679.2    13,500      9,169,200         916,920     10,086,120
14 Thép I400 x 200 x 8 x 13 x12m kg 792    13,500   10,692,000     1,069,200     11,761,200
15 Thép I450 x 200 x 9 x14 x12m kg 912    13,500   12,312,000     1,231,200     13,543,200
16 Thép I496 x 199 x 9 x 14 x12m kg 954    13,500   12,879,000     1,287,900     14,166,900
17 Thép I500 x 200 x 10 x 16 x12m kg 1075    14,500   15,587,500     1,558,750     17,146,250
18 Thép I596 x 199 x 10 x 15 x12m kg 1135    14,500   16,457,500     1,645,750     18,103,250
19 Thép I600 x 200 x 11 x 17 x12m kg 1272    14,500   18,444,000     1,844,400     20,288,400
20 Thép I700 x 300 x 13 x 24 x12m kg 2220    14,500   32,190,000     3,219,000     35,409,000
21 Thép I côn I300 x150 x10x16x12m kg 786    19,500   15,327,000     1,532,700     16,859,700
22 Thép I côn I250 x 125 x 7.5 x 12.5x12m kg 457.2    19,500      8,915,400         891,540       9,806,940
23 Thép I côn I250 x 116 x 8 x 12 x 12m kg 457.2    19,500      8,915,400         891,540       9,806,940
24 Thép I côn I 200x102x9x11,4x9m kg 297    19,500      5,791,500         579,150       6,370,650
25 Thép I côn I200x100x7x10x12m kg 312    19,500      6,084,000         608,400       6,692,400
26 Thép I côn I400x150x10x18x12m kg 864    19,500   16,848,000     1,684,800     18,532,800
Xin vui lòng fax hoặc email trực tiếp đến chúng tôi bạn, sẽ có giá tốt nhất!