Liên kết khách hàng
DQ
DQ
DQ
Nsmv
Hotline
DQ
Video
Quảng cáo
Dq

Thép I

Báo giá có hiệu lực từ ngày 01/03/2019 đến khi có BG mới
STT Tên sản phẩm, quy cách Đvt (Kg/cây) Số lượng Đơn giá (Vnđ) Thành tiền (Vnđ) Tiền thuế (10%) Cộng (Vnđ)
1 Thép I 100 x 55 x 4.5 x 7.2x6m  kg 56    15,000         840,000           84,000           924,000
2 Thép I 120 x 64 x 4.8 x 7.3x6m  kg 69    15,000      1,035,000         103,500       1,138,500
3 Thép I150 x 75 x 5 x 7 x12m kg 168    15,200      2,553,600         255,360       2,808,960
4 Thép I194 x 150 x 6 x 9x12m kg 367.2    15,200      5,581,440         558,144       6,139,584
5 Thép I198 x 99 x 4,5 x 7 x12m kg 218.4    15,200      3,319,680         331,968       3,651,648
6 Thép I200 x 100 x 5.5 x 8x12m kg 260.4    15,200      3,958,080         395,808       4,353,888
7 Thép I250 x 125 x 6 x 9 x12m kg 355.2    15,200      5,399,040         539,904       5,938,944
8 Thép I248 x 124 x 5 x 8 x12m kg 308.4    15,200      4,687,680         468,768       5,156,448
9 Thép I298 x 149 x 5.5 x 8 x12m kg 384    15,200      5,836,800         583,680       6,420,480
10 Thép I300 x 150 x 6.5 x 9 x12m kg 440.4    15,200      6,694,080         669,408       7,363,488
11 Thép I346 x 174 x 6 x 9 x12m kg 496.8    15,200      7,551,360         755,136       8,306,496
12 Thép I350 x 175 x 7 x 11 x12m kg 598.8    15,200      9,101,760         910,176     10,011,936
13 Thép I396 x 199 x 7 x 11 12m kg 679.2    15,200   10,323,840     1,032,384     11,356,224
14 Thép I400 x 200 x 8 x 13 x12m kg 792    15,200   12,038,400     1,203,840     13,242,240
15 Thép I450 x 200 x 9 x14 x12m kg 912    15,500   14,136,000     1,413,600     15,549,600
16 Thép I496 x 199 x 9 x 14 x12m kg 954    15,500   14,787,000     1,478,700     16,265,700
17 Thép I500 x 200 x 10 x 16 x12m kg 1075    15,500   16,662,500     1,666,250     18,328,750
18 Thép I596 x 199 x 10 x 15 x12m kg 1135    15,500   17,592,500     1,759,250     19,351,750
19 Thép I600 x 200 x 11 x 17 x12m kg 1272    15,500   19,716,000     1,971,600     21,687,600
20 Thép I700 x 300 x 13 x 24 x12m kg 2220    15,500   34,410,000     3,441,000     37,851,000
21 Thép I côn I300 x150 x10x16x12m kg 786    22,727   17,863,422     1,786,342     19,649,764
22 Thép I côn I250 x 125 x 7.5 x 12.5x12m kg 457.2    22,727   10,390,784     1,039,078     11,429,863
23 Thép I côn I250 x 116 x 8 x 12 x 12m kg 457.2    22,727   10,390,784     1,039,078     11,429,863
24 Thép I côn I 200x102x9x11,4x9m kg 297    22,727      6,749,919         674,992       7,424,911
25 Thép I côn I200x100x7x10x12m kg 312    22,727      7,090,824         709,082       7,799,906
26 Thép I côn I400x150x10x18x12m kg 864    22,727   19,636,128     1,963,613     21,599,741
Xin vui lòng fax hoặc email trực tiếp đến chúng tôi bạn, sẽ có giá tốt nhất!