Liên kết khách hàng
DQ
DQ
DQ
Ống Thép Hòa PHát
Hotline
DQ
Video
Quảng cáo

Thép hộp mạ kẽm

Báo giá có hiệu lực từ ngày 01/06/2020 đến khi có BG mới
STT Tên sản phẩm, quy cách Đvt (Kg/cây) Số lượng Đơn giá (Vnđ) Thành tiền (Vnđ) Tiền thuế (10%) Cộng (Vnđ)
1 Thép hộp hàn mạ 12x12-40x40 dày 0.7-1.1ly kg 1      13,500      13,500         1,350      14,850
2 Thép hộp hàn mạ 12x12-40x40 dày 1.1-1.8ly kg 1      13,500      13,500         1,350      14,850
3 Thép hộp hàn mạ 12x12-40x40 dày 2.0-2.5ly kg 1      13,500      13,500         1,350      14,850
4 Thép hộp hàn mạ 30x60-90x90 dày 1.1-2.0ly kg 1      13,500      13,500         1,350      14,850
6 Thép hộp hàn mạ 30x60-90x90 dày 2.2-4.0ly kg 1      13,500      13,500         1,350      14,850
7 Thép hộp hàn mạ 60x120-200x200 dày 1.5-4.0ly kg 1      13,500      13,500         1,350      14,850
Xin vui lòng fax hoặc email trực tiếp đến chúng tôi bạn, sẽ có giá tốt nhất!