Liên kết khách hàng
DQ
DQ
DQ
Nsmv
Hotline
DQ
Video
Quảng cáo
Dq

Thép hộp mạ kẽm

Báo giá có hiệu lực từ ngày 01/03/2019 đến khi có BG mới
STT Tên sản phẩm, quy cách Đvt (Kg/cây) Số lượng Đơn giá (Vnđ) Thành tiền (Vnđ) Tiền thuế (10%) Cộng (Vnđ)
1 Thép hộp hàn mạ 12x12-40x40 dày 0.7-1.1ly kg 1      15,500      15,500         1,550      17,050
2 Thép hộp hàn mạ 12x12-40x40 dày 1.1-1.8ly kg 1      15,500      15,500         1,550      17,050
3 Thép hộp hàn mạ 12x12-40x40 dày 2.0-2.5ly kg 1      15,500      15,500         1,550      17,050
4 Thép hộp hàn mạ 30x60-90x90 dày 1.1-2.0ly kg 1      15,500      15,500         1,550      17,050
6 Thép hộp hàn mạ 30x60-90x90 dày 2.2-4.0ly kg 1      16,000      16,000         1,600      17,600
7 Thép hộp hàn mạ 60x120-200x200 dày 1.5-4.0ly kg 1      16,000      16,000         1,600      17,600
Xin vui lòng fax hoặc email trực tiếp đến chúng tôi bạn, sẽ có giá tốt nhất!